Nobarojamo cūku 5.korpusa pārbūve labturības, vides un biodrošības prasību nodrošināšanai

Single portfolio

Nobarojamo cūku 5.korpusa pārbūve labturības, vides un biodrošības prasību nodrošināšanai

Projekta mērķis ir uzlabot ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, panākt labturības, vides un biodrošības prasību nodrošinājumu, veicot nobarojamo cūku kūts Nr.5 pārbūvi.  Projektā mērķa sasniegšanai paredzēts veikt kūts iekštelpu pārbūves darbus un uzstādīt jaunas iekārtas un aprīkojumu.

Cūku kūts pārbūve ļaus nomainīt esošas nolietotās tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un sistēmas pret jaunām modernākām, kas mazinās energoresursu izlietojumu, ievērojami atvieglos un uzlabos apkalpojošā personāla darba apstākļus, uzlabos lopbarības izmantošanu un mazinās lopbarības zudumus, uzlabos dzīvnieku labturības apstākļus un paaugstinās dzīvnieku biodrošību. Veicamais pasākums kopumā uzlabos ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Projekta īstenošanas gadījumā SIA “Ulbroka” būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 392 806,00 apmērā no ES fonda.