Augkopība

Category:

Apraksts

Augkopība

Tradicionāli kā mēslojumu izmanto minerālmēslus un kūtsmēslus, taču līdz ar biogāzes staciju izveidi ir pieejams jauns organiskais mēslojums, kas rodas kā vērtīgs blakusprodukts biogāzes ražošanas procesā, fermentējot cūku mēslus – digestāts.

Videi draudzīgs risinājums, kas samazina smakas rašanos kā arī pozitīvi ietekmē augsnes bioloģiskas aktivitātes un struktūru. Atšķirībā no minerālmēsliem, kas uz augiem iedarbojas ļoti ātri, digestāta iedarbības laiks ir krietni ilgāk un tā labā īpašība ir, ka tas pastāvīgi piebaro augus. Iestrādājot šo mēslojumu būtiski samazinās smaka, jo digestāts ir šķidrāks un satur mazākas cietās frakcijas kā kūtsmēsli, kā arī to labāk uzņem augi – tiem ir pieejamas barībvielas, kas ļauj augam veiksmīgi izturēt smagos meteoapstākļus.

Mēs slēdzam līgumus ar zemniekiem par digestāta iestrādes pakalpojuma sniegšanu ar mūsu specializēto tehniku.

Iegūt sīkāku informāciju par pakalpojuma sniegšanu var zvanot pa tālr. – +371 29112050

Tālrunis informācijai: +371 29674633

Sazināties ar mums

Tālrunis informācijai: +371 26372221

Sazināties ar mums