Blog

By  admin  On

SIA ”Ulbroka” ir pirmā saimniecība Baltijā, kas iegūst GLOBALG.A.P. sertifikātu cūkgaļas ražošanai un tās piegādei.

2019. gada oktobrī SIA ”Ulbroka” kā pirmajam no cūkkopības uzņēmumiem Baltijā tika piešķirts starptautiska standarta GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practice) – Laba Lauksaimniecības Prakse sertifikāts. SIA Ulbroka saņēma GLOBALG.A.P. sertifikāciju savas saimniecības cūkgaļai no starptautiski atzīta auditora un sertificēšanas uzņēmuma “Control Union Certifications”.

GLOBALG.A.P. (Good Agricultural Practice – Laba Lauksaimniecības Prakse) ir visā pasaulē lietots lauksaimniecības produktu ražošanas procesu standarts, kas ietver kontroli un darbības izvērtējumu pilnīgi visos uzņēmuma darbības posmos.

”Pirmkārt, mūsu GLOBALG.A.P. sertifikācijas mērķis ir saglabāt un uzturēt produkta kvalitāti ievērojot standartus un veikt efektīvu ražošanu. Otrkārt, tas dod iespēju piegādāt produktu ar pievienotu vērtību jauniem, tai skaitā, starptautiskiem tirgiem. Klientiem un sadarbības partneriem šī sertifikācija dod apliecinājumu, ka SIA Ulbroka spēj atbilst mūsdienu tehnoloģiju, kvalitātes, higiēnas, vides un energoefektivitātes prasībām,” norāda SIA ”Ulbroka” valdes priekšsēdētāja vietnieks Raimonds Veinbergs.

”GLOBALG.A.P.  sertifikāts  ir  apliecinājums  SIA Ulbroka  spējai  nodrošināt patērētājus ar augstas kvalitātes un videi saudzīgi ražotu produkciju. Esmu patiesi lepna, ka SIA Ulbroka ir pirmais uzņēmums Baltijā, kas ieguvis šo sertifikātu”, sacīja k/s ”Latvijas cūku audzētāju asociācija” valdes locekle Dzintra Lejniece.

Sertifikācijas audita laikā netika konstatēta neviena neatbilstība, kas pēc GLOBALG.A.P. pārstāvja Latvijā Edītes Strazdiņas vārdiem, skaitās viens no labākiem līmeņiem Eiropā.

”Gatavojoties auditam un audita laikā varēja saprast, ka standarti tiešām ir ļoti augsti, bet tai pašā laikā nebija būtisku apgrūtinājumu tos izpildīt pateicoties tam, ka daudzi kontrolpunkti saimniecībā tika īstenoti jau iepriekš, realizējot vairākus projektus, kas vērsti uz ilgtspējīgu darbību. Sertifikāts tiek piešķirts uz gadu, bet, lai sertifikātu saņemtu arī nākamajā gadā, sasniegtais līmenis jāspēj noturēt”, apliecina SIA ”Ulbroka” projektu vadītājs Andris Kokts.

GLOBAL G.A.P. sertifikācija apliecina pārtikas drošumu, atbildību par darbinieku darba drošību, dzīvnieku labturību un ražošanas ietekmes samazināšanu uz vidi. Viena no GLOBAL G.A.P. sertifikācijas būtiskām sadaļām ir izejvielu un produktu pilnā izsekojamība – tāpēc mēs rūpējamies par katru ražošanas posmu, kas ļauj mums kontrolēt produkcijas kvalitāti visos etapos un būt pārliecinātiem par to, ko piedāvājam mūsu klientiem.